“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ศิษย์เก่ามองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จุฬาฯ …“มหาวิทยาลัยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปาฐกถาเรื่อง “มหาวิทยาลัยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม” ในสัมมนาผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จุฬาฯ”