คำแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อรัฐสภาฝรั่งเศส เพื่อต่อสู้กับสงครามการก่อการร้าย และประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 ในสมัยที่นายฌาร์ค ชิฮัก เป็นประธานาธิบดี ในพื้นที่บางส่วนของประเทศเพื่อรับมือกับการก่อจลาจลตามเมืองต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส สำหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นี้เป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2504 ในช่วงสงครามแอลจีเรีย โดยนายพลชาร์ลส์ เดอ โกลล์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในขณะนั้น