บทเรียนลักลอบทิ้งขยะพิษ พื้นที่ปนเปื้อนจากหนองแหนถึงอนาคตประเทศไทย

ครบรอบ 1 ปีการจากไปของผู้ใหญ่ประจบ เนาวโอภาส กากขยะอุตสาหกรรมยังคงกองทิ้งไว้ที่หนองแหน และชาวบ้านก็ยังต้องสู้ต่อไป ขณะที่สถานการณ์การลักลอบทิ้งของเสียในระดับประเทศยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง และศักยภาพการกำจัดของเสียของไทยที่ไม่เพียงพอรองรับขยะจากอุสาหกรรม ด้านนักวิชาการแนะให้รัฐบาลนำกรอบกฎหมายการกำจัดและฟื้นฟูพื้นที่ขยะอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ มาปรับใช้

วงจรอุบาทว์ขบวนการลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ติงสื่อ-ชาวบ้าน อย่าติดกับดักใช้เงินภาษีไปบำบัด

วงจรอุบาทว์ขบวนการลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ติงสื่อ-ชาวบ้าน อย่าติดกับดักใช้เงินภาษีไปบำบัด

มาบตาพุดกับบทเรียนขยะอุตสาหกรรม

จาก “Love Canal” ในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เรื่อยมาถึง “มินามาตะ” ประเทศญี่ปุ่น จนถึง “มาบตาพุด” เป็น “บทเรียน” สำคัญที่ยืนยันถึง “ภยันตราย” จากของเสียจากอุตสาหกรรม

“มาบตาพุด”ก็เช่นกัน !?!

ผลตรวจสอบกรีนพีซ “ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม” นิคมอุตสาหกรรมบางปู

กรีนพีซตรวจพบโลหะหนักอันตราย และสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งปนเปื้อนในพื้นที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม จากนิคมอุตสาหกรรมบางปู เหตุกฎหมายมีช่องโหว่ไม่ตรวจสอบโรงรับบำบัด พร้อมเสนอ 6 ข้อแก้วิกฤตมลพิษ