องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”ไม่ให้ความเห็น EHIA” พับแผนโครงการท่าเรือเชฟรอน ท่าศาลา

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”ไม่ให้ความเห็น” พับแผนโครงการเชฟรอน ท่าศาลา

ชาวท่าศาลาเรียกร้องให้เชฟรอนถอน “EHIA” ยันรายงานและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวข้อเท็จจริง

ชาวท่าศาลาเรียกร้องให้เชฟรอนถอน EHIA และยกเลิกการขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย