สกสค.ตั้งคณะทำงานพิจารณาถอนฟ้องคดีอาญา “สมมาตร์ มีศิลป์” ชงบอร์ดลงมติ 24 พ.ย.นี้ ก่อนศาลฎีกาพิพากษา

มติบอร์ด สกสค. แต่งตั้งคณะทำงาน ชงเรื่องเสนอที่ประชุม 24 พ.ย. 2557 ถอนฟ้องอาญา “สมมาตร์ มีศิลป์” ก่อนศาลฎีกาพิพากษา

“สมมาตร์ มีศิลป์”ผอ.สกสค.ขอไกล่เกลี่ย ทำบันทึกถึงปลัดศึกษาฯชงเรื่องเข้าบอร์ด อนุมัติถอนฟ้องคดียักยอก ก่อนศาลฎีกา ชี้ขาด 24 ธ.ค. 57

“สมมาตร์ มีศิลป์” ผอ.สกสค.ขอไกล่เกลี่ย ทำบันทึกข้อความถึงปลัดศึกษาฯ ชงเรื่องเข้าบอร์ด อนุมัติถอนฟ้องคดีอาญา ฐานยักยอก ก่อนศาลฎีกา ชี้ขาด 24 ธ.ค .57