ครม. ไฟเขียวจังหวัดละ 10 ล้าน จ้างงานเกษตรกร ตั้ง “กฤษฎา บุญราช” เป็นปลัด มท. คนใหม่ นายกฯ สั่งพลังงานแจงปมโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ครม. ไฟเขียวจังหวัดละ 10 ล้าน จ้างงานเกษตรกร ตั้ง “กฤษฎา บุญราช” เป็นปลัด มท. คนใหม่ นายกฯ สั่งพลังงานแจงปมโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ครม. เด้ง “อธิบดีกรมการบินพลเรือน” ก่อนเส้นตาย ICAO – ไฟเขียวงบ 4 พันล้านช่วย SMEs

ครม. เด้ง “อธิบดีกรมการบินพลเรือน” ก่อนเส้นตาย ICAO – ไฟเขียวงบ 4 พันล้านช่วย SMEs – เห็นชอบแผนกำจัดขยะมูลฝอยฉบับ มท.

กองทุนเศรษฐกิจดิจิทัล : ไม่จำเป็น เปิดช่องทางหากิน และสร้างบรรทัดฐานที่ผิด

การตั้ง “กองทุนเศรษฐกิจดิจิทัล” ขึ้นมาตามร่างกฎหมายนี้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ไม่มีประสิทธิภาพ และเปิดช่องให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างไม่โปร่งใส โดยไม่มีการตรวจสอบที่รัดกุม เสมือนเป็นการให้“เช็คเปล่า” แก่รัฐบาล การตั้งกองทุนเศรษฐกิจดิจิทัล จึงน่าจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เพราะแม้แต่กฎหมายของ กสทช. เอง ก็ทำให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายเงินอย่างไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพดังที่ปรากฏในรายงานการตรวจสอบของ สตง. จนเลขาธิการ กสทช. เคยแสดงความเห็นว่า ควรให้งบประมาณของ กสทช. ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภา