อุปสรรคของการปฏิรูปที่แท้จริง (2): มายาคติเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ

โรเบิร์ต ทาวน์เซนด์ (Robert Townsend) นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอ็มไอที ศึกษาโครงการกองทุนหมู่บ้านและผลกระทบต่อครัวเรือนอย่างต่อเนื่องลึกซึ้งที่สุดคนหนึ่ง สรุปร่วมกับเพื่อนร่วมงานในรายงาน “The Impacts of Credit on Village Economies” (ผลกระทบของสินเชื่อต่อเศรษฐกิจในหมู่บ้าน) ว่า กองทุนหมู่บ้านช่วยเพิ่มอัตราการกู้ยืมของชาวบ้าน การบริโภค การเติบโตของรายได้ (จากธุรกิจและค่าจ้างแรงงาน) แต่ลดการเติบโตของสินทรัพย์รวม และไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการริเริ่มธุรกิจใหม่

นายกฯ ไฟเขียวช่วยคนไร้บ้าน 4 ล้านครัวเรือน – ดึงงบกลาง 6.5 พันล้าน ช่วยเกษตรกร 10 ล้านราย – เตรียมใส่กองทุนหมู่บ้านเกือบ 2 หมื่นล้าน

นายกฯ ไฟเขียวยกสิ่งปลูกสร้าง รบ. ขายไม่ออก ช่วยคนไร้บ้าน 4 ล้านครัวเรือน – ชี้ให้ทำเกษตรแบบ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” รัฐสนับสนุนความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน ย้ำอย่ากังวลปัญหาพลังงาน – แจงวันนี้ไม่ขอตอบโต้ใคร – “ถ้าบอกว่ารัฐบาลผมไม่ดีคงไม่เหลือใครดีแล้ว” – สิ่งแวดล้อม ยันไม่ผ่าน EIA/EHIA ไม่สร้าง ด้านมท.1 ดึงงบกลาง 6,541 ล้านบาท ช่วยเกษตรกร 10 ล้านราย -เร่งเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้าน 19,825 กองทุน ดึงสถาบันการเงินร่วมทำแผนฟื้นฟู ชงหม่อมอุ๋ย-ยงยุทธ ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม คค.จ่อปรับค่าด่วนจากเหมาจ่ายเป็นตามระยะทาง

คลังเตรียมเสนอครม.อัดฉีดกองทุนหมู่บ้านอีก 4 หมื่นล้าน ให้แบงก์ออมสิน-ธ.ก.ส.ลงขัน – แก้กม.ยกระดับเป็น”สถาบันการเงินชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง”

คลังเสนอแก้กม. ยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯเป็น”สถาบันการเงินชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” สั่งออมสิน-ธ.ก.ส. ลงขัน 4 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ต่อยอดกองทุนฯเกรด A-B 59,874 แห่ง