ศิษย์วัดธรรมกายเร่งคืนเงินสหกรณ์ฯคลองจั่นอีก 370 ล้านบาท รวม 2 ครั้งกว่า 1 พันล้านบาท ก่อน “พระธัมมชโย” รับทราบข้อกล่าวหารับของโจร 25 เม.ษ.นี้

กองทุนศิษย์วัดธรรมกายเร่งคืนเงินสหกรณ์ฯคลองจั่นอีก 370 ล้านบาท รวม 2 งวดกว่า 1 พันล้านบาท ก่อนรับทราบข้อกล่าวหารับของโจร 25 เม.ษ.นี้