ตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ลงทุนหุ้นที่มี CG พร้อมปันเงินหนุนงานต้านโกง

ภาคตลาดทุนรวมพลังภาคสังคม ตั้งกองทุนรวม “ธรรมาภิบาลไทย” ร่วมยกระดับ “การกำกับกิจการดี” พร้อมปันเงินลงทุนหนุนงานต้านโกง