รัฐบาล แก้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนพัฒนาสตรี เพิ่มอำนาจ “นลินี ทวีสิน”

รัฐบาล แก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพิ่มอำนาจคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่มี “นางนลินี ทวีสิน” เป็นประธาน ทำหน้าที่แทนบอร์ดใหญ่ และคณะกรรมการบริหารหารกองทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตัวจริง

นักวิชาการ “ปอกเปลือก” กองทุนพัฒนาสตรีต้องโปร่งใส-อย่าตัดตอน ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเข้าถึงได้

นักวิชาการปอกเปลือก “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” มุ่งใช้เงินเป็นตัวตั้ง แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ขาดธรรมาภิบาล และสร้างภาระต่องบประมาณในอนาคต

“นลินี ทวีสิน” ออกทีวีแจงกองทุนสตรีเน้น “ยั่งยืน” อ้างใช้ระเบียบสำนักนายกฯ เพื่อความคล่องตัวก่อนยื่นเป็นพ.ร.บ.

“นลินี ทวีสิน” ออกทีวีแจงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึง และเป็นประโยชน์ยั่งยืน อ้างใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ดำเนินการเพื่อความคล่องตัว เมื่อทุกอย่างเข้าทีพร้อมออกเป็นพ.ร.บ. เดินตามรอยกองทุนหมู่บ้าน

คปก. คัดค้านใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนสตรี ชี้ช่องส่งศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครองพิจารณา ระงับขบวนการสังคมสงเคราะห์

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เดินหน้ายื่นหนังสือถึงนายกฯ คัดค้านใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมความไม่โปรงใสเรียกเงินค่าสมัครสมาชิก ชี้ช่องให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครอง ตีความระงับการดำเนินการ

“คณิต ณ นคร” เสนอ “ยิ่งลักษณ์” ทบทวนระเบียบสำนักนายกฯ ใช้งบ7,700 ล้าน ตั้งกองทุนสตรีไม่เหมาะสม

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ค้านการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชี้ ไม่เหมาะสม เห็นแย้งและเสนอแนะให้ “ยิ่งลักษณ์” ทบทวน พร้อมเปิดข้อเปรียบเทียบร่างพ.ร.บ. 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกัน

เปิดข้อพิรุธตั้งกองทุนพัฒนาสตรี จัดเต็มงบ 7.7 พันล้านบาท กำหนดนิยาม “เอื้อ” – หละหลวม ไม่โปร่งใส

รัฐบาล เร่งตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เดินหน้าเบิกจ่าย 7,700 ล้านบาท ให้ทัน 8 มี.ค. นี้ โดยออกเป็นแค่ระเบียบสำนักนายก พบข้อพิรุธเพียบ เงื่อนไขหละหลวม และไม่โปร่งใส