“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ ตะลึง! ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง และอัตราการคลอดในวัยรุ่นไทยสูงกว่าเอเชียและแปซิฟิก โดยคาดการณ์ว่า จะอาจมีหญิงวัยรุ่นจำนวนสูงถึง 350,000 คนตั้งครรภ์ทุกปี