กองทุนนอกงบประมาณของประเทศไทย

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการถกเถียงกันถึงการควบคุมการนำภาษีบาปมาอุดหนุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐบาล โดยมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของ สนช. จะยอมถอย ไม่แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่