สถาบันประกันเงินฝากการันตีผู้ฝากเงิน แม้เงินนำส่งรายปีลดลงจาก 28,000 ล้าน เหลือ 700 ล้าน

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก การันตีดูแลผู้ฝากเงินได้ แม้เงินนำส่งจะจัดเก็บได้ลดลงเหลือปีละ 700 ล้านบาท จากเดิม 28,000 ล้านบาท มั่นใจโอกาสแบงก์ล้มมีน้อยมาก