นอร์เวย์- จากอุตสาหกรรมปลาแซลมอน สู่กองทุนความมั่งคั่งที่ใหญ่สุดของโลก

ความมั่งคั่งของนอร์เวย์ นอกจากจะเกิดจากนโยบายการเก็บภาษีอุตสาหกรรมน้ำมัน ทำให้ประเทศมีรายได้สูงสุดแล้ว ยังมาจากนโยบายการมีวินัยการออมเพื่อการลงทุนทางยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของผู้นำการเมือง ที่เปลี่ยนความมั่งคั่งของทรัพยากรน้ำมัน ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เมื่อถึงวันหนึ่งก็หมดไป ให้กลายเป็นกองทุนความมั่งคั่งของรัฐ ที่เปรียบเสมือน “วัวนม” (Cash Cow) ที่สร้างรายได้อย่างไม่รู้จบให้กับประเทศ