ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 14-20 พ.ค. 2559: “ชี้ ‘สร้างความไม่สงบ-เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล’ สั่งเลิก ‘Grab Bike-Uber Moto'” และ “สังคมโวย ‘สื่อถ่ายสด’ ดร.ยิงตัวตาย”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 14-20 พ.ค. 2559 : ชี้ “สร้างความไม่สงบ-เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล” สั่งเลิก “Grab Bike-Uber Moto”-คลังถอย ลดเบี้ยคนชรา “แค่คิด”-“อาเด็ม” สุดทน “ผมไม่ใช่สัตว์!!”-กังวลงานคนไทยในนิทรรศการศิลปะเกาหลีใต้สวนทางจิตวิญญาณประชาธิปไตย-สังคมโวย “สื่อถ่ายสด” ดร.ยิงตัวตาย