ซีซีทีวีและเรื่องส่วนตัว

บริบทสังคมไทยว่าด้วยกล้องซีซีทีวีและเรื่องส่วนตัว ภายใต้สังคมที่ตรวจสอบแบบครึ่งๆ กลางๆ การเรียกร้องซีซีทีวี จึงเป็นแค่ “วัตถุ” เพื่อการสอดส่องดูแลให้เกิดความปลอดภัย แต่ไม่ได้มี ‘ฐานคิด’ ทางประวัติศาสตร์เรื่องการแลกความปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่ให้ ‘ผู้อื่น’ ได้ ‘ตรวจสอบ’