ทีมไทยชนะประกวด “Grants4Apps Singapore” นวัตกรรมช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ไบเออร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สาขาผู้ประกอบการ (NUS Enterprise) ประกาศผลการประกวด Grants4Apps® Singapore ซึ่งเป็นการประกวดนวัตกรรมแบบระดมแนวคิด (Crowdsourcing) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสูงวัยที่เป็นโรคเรื้อรังได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สนใจจากทั่วเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 80 ทีม ผู้ชนะการประกวดทั้งสามทีม คือ Pill Pocket จากประเทศไทย Glycoleap และ EyeDEA จากสิงคโปร์