ลบความเกลียด Matt Shepard Is a Friend of Mine

สารคดีเรื่องนี้มาจากมุมมองของเพื่อนๆของแมทท์ ซึ่งช่วยให้ผู้คนรู้จักแมทท์ในมิติต่างๆ ไม่ใช่แค่จากข่าวที่ถูกละเลงบนหน้าหนังสือพิมพ์ มีอยู่ตอนหนึ่งแม่ของเชฟเพิร์ดกล่าวว่า “การตายของแมทท์ทำให้ทั่วโลกตาสว่าง รวมถึงฉันเองด้วยที่ได้รู้ว่าชาวเกย์ต้องใช้ความพยายามมากมายขนาดไหน ในการต่อสู้กับความเกลียดชัง แม้กระทั่งจนทุกวันนี้”