TEAM GROUP เตือนภัยน้ำท่วม ฉบับที่ 4

แถลงการณ์ กลุ่มบริษัททีม 27 ต.ค. 2554 เตือนภัยน้ำท่วมกทม. ฉบับที่ 4 ระบุกทม. มีพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม และต้องใช้เวลาระบายถึง 45 วัน หากยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายมากกว่าที่เป็นอยู่

TEAM GROUP เตือนภัยน้ำท่วม (ฉบับที่ 3)

TEAM GROUP เตือนภัยน้าท่วม (ฉบับที่ 3) เตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่น้ำจะท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องป้องกันน้ำท่วมเป็นพิเศษที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของถนนหทัยราษฎร์ ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว และฝั่งตะวันออกของถนนบางพลี-บางตำรุ ควรเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำให้มั่นคง และให้มีระดับความสูงไม่น้อยกว่า +3.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลาง

TEAM GROUP เตือนภัยน้ำท่วม กทม. ฉบับที่ 2

เอกสารเผยแพร่จากกลุ่มบริษัททีม 15 ต.ค. 2554 เตือนภัยน้ำท่วมกทม. ฉบับที่ 2 พยากรณ์ระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาล่วงหน้า 1 เดือน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยใช้ River Network Model