คดีกำแพงใจชาวบ้านต่อต้านเหมืองทุ่งคำถูกฟ้องแพ่ง 2 คดี เรียก 120 ล้านบาท และอาญาอีก 2 คดี

คดีกำแพงใจชาวบ้านต่อต้านเหมืองทุ่งคำถูกฟ้องแพ่ง 2 คดี เรียก 120 ล้านบาท และอาญาอีก 2 คดี

ชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด” ยื่นฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนประทานบัตร-ใบอนุญาตบริษัททุ่งคำ

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ฟ้องศาลปกครองกลาง ชี้ “กพร., สปก., สผ. และผู้ว่าราชการ” ละเลยหน้าที่ และกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย