เมื่อภูทับฟ้าโดนไซยาไนด์ 6 หมู่บ้านรอบเหมืองทองคัดค้านประทานบัตรแปลงใหม่

เมื่อภูทับฟ้าโดนไซยาไนด์บริษัททุ่งคำ 6 หมู่บ้านรอบเหมืองทองคัดค้านประทานบัตรแปลงใหม่