สกสค.ตั้งคณะทำงานพิจารณาถอนฟ้องคดีอาญา “สมมาตร์ มีศิลป์” ชงบอร์ดลงมติ 24 พ.ย.นี้ ก่อนศาลฎีกาพิพากษา

มติบอร์ด สกสค. แต่งตั้งคณะทำงาน ชงเรื่องเสนอที่ประชุม 24 พ.ย. 2557 ถอนฟ้องอาญา “สมมาตร์ มีศิลป์” ก่อนศาลฎีกาพิพากษา