ทอล์คโชว์ “ธรรมดา 32 พิเศษ 100+” (ตอนที่ 3 ) : พ่อผู้ไม่ยอมแพ้ และนักธรุกิจบนวีลแชร์

“กว่าที่พวกเขาจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้ต้องมีสิ่งสนับสนุน อันดับแรก คือ ผู้ใกล้ชิด ซึ่งคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะให้กำลังใจเขา ไม่ว่าเขาจะเกิดมาแล้วเป็นคนพิการหรือได้รับความพิการในภายหลัง เขาได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจสูงอยู่แล้ว เราอย่าไปซ้ำเติมเขา เราควรจะช่วยเหลือเขาเขาต่อไป” ประหยัด เทพธรณี