ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหาร KC และพวก รวม 7 ราย ทุจริต ยักยอกเงิน 425 ล้านบาท จากการขายตั๋ว B/E

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหาร KC และพวก รวม 7 ราย กรณีทุจริต ยักยอกเงินจากการขายตั๋ว B/E และยินยอมให้บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง