สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะคดีอีกแล้ว ได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีพคืน – ยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ

ศาลแพ่งพิพากษายืน “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ให้คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ พร้อมยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ 14 ราย ศาลแขวงพระนครเหนือนัดไต่สวนมูลฟ้อง 29 ม.ค. นี้