5 กลุ่มนักวิชาการหนุน สร้างเวทีเสรีภาพทางวิชาการ “ที่มีความรับผิดชอบ” แก้ปัญหาถูก “ปิดปาก”

กลุ่มนักวิชาการหนุนสร้างพื้นที่เสรีภาพทางวิชาการ “ที่มีความความรับผิดชอบ” เพื่อเป็นพลังค้ำยันความเป็นอิสระของนักวิชาการ และแก้ปัญหาถูก “ปิดปาก”