ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – “จิมมี่ ผู้ชายข้ามเพศที่หล่อมาก” และ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวนักโทษ”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 23-29 มีนาคม 2556 – “จิมมี่ ผู้ชายข้ามเพศที่หล่อมาก” และ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวนักโทษ”