สภาเศรษฐกิจโลกเปิดสูตร “กรีน” ตำรับยักษ์เล็ก หัวใจใหญ่ (1)

เปิดรายงานใหม่ของสภาเศรษฐกิจโลก เรียนรู้เคล็ดลับสู่สุดยอดบริษัทยั่งยืนที่สุดของ 16 บริษัท “ยักษ์เล็ก หัวใจใหญ่” จากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ทำไมบริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จและสร้างสมดุลระหว่าง “คน-โลก-ผลกำไร” โดยไม่ต้องพึ่งพาตำรับกรีนใดๆ ของยักษ์ธุรกิจข้ามชาติเลยแม้แต่น้อย