“จรัญ ภักดีธนากุล” วิพากษ์กระบวนการยุติธรรม “ระบบจัดการกฎหมายทั้งประเทศ ถูกครอบงำด้วยอำนาจทุนหายนะ – ทุนผูกขาดตัดตอน”

งบประมาณสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และทรัพย์สินของชาติ ต้องมีอุดมการณ์ว่าสิ่งนี้ ใครจะมาแทะมากินไม่ได้ ผู้ใดบังอาจล้างผลาญทำลาย จะต้องรับโทษทัณฑ์ตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่ทรงพลัง คุณูประการนี้ต้องมี ต้องเกิดขึ้น ในระบบงานยุติธรรมและนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาล และรัฐบาลเองต้องเป็นตัวแบบตัวอย่าง