บทเรียนจากกระดาษชำระ

เวลาเราพูดถึงกระดาษส้วม หรือที่เรียกกันให้ไพเราะว่ากระดาษชำระ เรามักมีมโนภาพไปถึงสิ่งที่สกปรก ไม่น่าดู ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จำเป็น แต่ก็แปลกที่คนไทยกลับเอากระดาษส้วมที่ควรใช้เช็ดตูด(ขอโทษ! หากใช้คำว่าเช็ดก้นมันไม่ค่อยได้อารมณ์น่ะครับ)มาขึ้นโต๊ะอาหารเป็นกระดาษเช็ดปากไปได้หน้าตาเฉย เวลาฝรั่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยและไปกินอาหารริมถนนแล้วเห็นกระดาษนี้บนโต๊ะ ก็คงต้องทำหน้าแปลกใจปนผะอืดผะอม แล้วเอาไปเป็นเรื่องเม้าธ์อัพเฟซกันเป็นที่ครื้นเครงของคนเล่าและคนอ่าน