อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมแจกเบี้ยยังชีพขั้นบันได 600-800 บาท เตรียมยื่น ครม. ออก กม. บังคับโอนงาน-คน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับนโยบายลุยเบี้ยยังชีพขั้นบันไดแจก 600-800 บาท เตรียมยื่นครม.”ยิ่งลักษณ์”ออกกม.บังคับโอนงานพร้อมคน พร้อมผลักดันให้ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด