ครม. อนุมัติแผนก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านล้านบาท

ครม. มีมติอนุมัติแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลกู้ทั้งหมด 8 แสนล้านบาท แต่กระทรวงคลังประเมินยังอยู่ในกรอบวินัยการคลัง คาด ณ สิ้นปีงบประมาณ 2555 หนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ 48.6%