กรณีกรุ๊ปลีส: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต่างจากกรรมการอื่นเป็นผู้บริหารก็ตรงที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเป็นกรรมการอิสระ เช่น ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ได้เป็นญาติกับผู้บริหาร ไม่มีผลประโยชน์ในบริษัท ฯลฯ แล้วกรรมการอิสระนั้นก็จะเป็นกรรมการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง กรรมการตรวจสอบไม่มีกฎหมายระบุความผิดหรือโทษไว้โดยตรง แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจ เพราะการที่ไม่มีกฎหมายระบุความผิดไว้ไม่ได้แปลว่า การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่มีความรับผิด

ซีพี ออลล์ แถลงการณ์ให้ “ก่อศักดิ์-พิทยา-ปิยะวัฒน์”อยู่ต่อ หลังก.ล.ต.ลงโทษใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นสยามแม็คโคร ระบุผลงานโดดเด่นหาคนทดแทนยาก

คณะกก.ตรวจสอบ – กก.อิสระ ซีพี ออลล์ แถลงการณ์ให้ ” ก่อศักดิ์-พิทยา-ปิยะวัฒน์ ” อยู่ต่อหลังถูกก.ล.ต.ลงโทษใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นสยามแม็คโคร ระบุมีผลงานโดดเด่นหาคนทดแทนยาก