“กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล” กลุ่มเพื่อนปลูกเพื่อนกิน สร้างเครือข่ายตลาดCSA เกษตรแบ่งปัน – ดูแลธรรมชาติ ฟื้นฟูวิถีชาวนาอินทรีย์

โครงการเพื่อปลูกเพื่อนกิน…ในฐานะผู้บริโภค อำนาจที่เรามีอยู่ในมือคือสิ่งที่เราจับจ่ายใช้สอย ด้วยการเอาเงินไปแลกว่าเราจะซื้ออะไรเข้ามาใช้ในชีวิตทุกวัน ถ้าเราเลือกซื้อในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เราก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนั้น