“PTTGC” เตรียมบูรณาการ 9 หน่วยงาน สร้างฐานข้อมูล “ลายนิ้วมือ” หาที่มา “Tar Ball-คราบน้ำมัน” ใครคือต้นตอ!

“PTTGC” จับมือ 9 หน่วยงาน สร้างฐานข้อมูล “ลายนิ้วมือ” หาที่มา “Tar Ball-คราบน้ำมัน” ใครคือต้นตอ!

ลุ้นปลด “ใบเหลือง” IUU เมษายนนี้ – ชาวประมงยอม “คุมเครื่องมือประมง-ปิดอ่าวฯ” เพิ่ม หวังพบปลาทูมากขึ้น

เมษยน 61 นี้ ลุ้นปลด “ใบเหลือง” IUU ฝาก ประมง-เจ้าท่า จับมืออำนวยความสะดวกปรับรอบออกใบอนุญาตฯพร้อมกัน – ชาวประมงเฮ! พบปลาทูมากขึ้น ยอมให้คุมเครื่องมือประมง และปิดอ่าวเพิ่ม

1 ปี 8 เดือนปัญหาประมง IUU – กรมเจ้าท่าหักดิบลดจำนวนเรือ 1 ปี ผ่านม.44 ถอนรวด 1.7 หมื่นลำ ยัง Over Fishing

แม้จะต้องคลำทางและเผชิญปัญหามาพักใหญ่ การปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานาน การแก้ปัญหาไม่ตรงจุด การเร่งดำเนินการโดยไม่พิจารณาอัตรากำลังคน จนส่งผลกระทบในภายหลัง เป็นเรื่องที่อาจต้องค่อยๆ คลายปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหา Over Fishing อันเป็นเป้าหมายหลัก จึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่านับจากนี้อีก 2 ปี กรมเจ้าท่าจะไม่เปิดขึ้นทะเบียนเรือประมงเพิ่ม และหากพ้นจากรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ศปมผ. ที่ถูกตั้งขึ้นอาจต้องถูกยุบลง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมประมง ยังคงต้องสะสางปัญหานี้ต่อไป

“คมนาคม” จัดรถไฟ-รถเมล์-เรือ-สายการบิน อำนวยความสะดวกประชาชน ร่วมถวายความอาลัย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”

“คมนาคม” จัดระบบขนส่ง รถไฟ-รถเมล์-เรือ-สายการบิน อำนวยความสะดวกประชาชน ร่วมถวายความอาลัย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”

เรือแสนแสบระเบิด กรมเจ้าท่าจับมือ ปตท. มา 5 ปี แต่ไม่มีข้อบังคับเฉพาะสำหรับเรือติดแก๊ส – ระบุตรวจตามความรู้ จนท.

เรือแสนแสบระเบิด กรมเจ้าท่าจับมือ ปตท. มา 5 ปี แต่ไม่มีข้อบังคับเฉพาะสำหรับเรือติดแก๊ส – ระบุตรวจตามความรู้ จนท. และถ้าราคาน้ำมันปรับขึ้นอีกและจำเป็นต้องนำแก๊สกลับมาใช้ กรมเจ้าท่าจะออกกฎข้อบังคับสำหรับตรวจเรือโดยตรงก่อนแน่นอน

Over Fishing เรือล้นทะเล สัตว์น้ำขนาดเล็กสูญ 3 แสนตัน/ปี – อัดงบ 2,000 ล้าน ลุ้น EU ปลดใบเหลือง

“ปลากำลังจะหมดทะเลไทย” คำกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริง เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรทางทะเลจนเกินขีดจำกัด ซึ่งการทำประมงเกินควรเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก เพราะจำนวนเรือประมงที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการควบคุม ประกอบกับกฎหมายประมงที่ไทยมียังล้าสมัย นำไปสู่ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือประมง IUU

แจงความคืบหน้าแก้ประมง IUU เผยเรือ 4 หมื่นลำยัง “Over Fishing” มั่นใจคุมได้ – 18-21 ม.ค. EU ตรวจการบ้านอีกรอบ

รัฐตั้งโต๊ะแถลงข่าวแจงความคืบหน้าแก้ประมง IUU เผยเรือ 4 หมื่นลำยัง “Over Fishing” มั่นใจคุมได้ – 18-21 ม.ค. EU ตรวจการบ้านอีกรอบ