รอมานาน! คนชราได้เบี้ยแบบขั้นบันไดแล้ว สถ. กดปุ่มกว่า 3.4 หมื่นล้าน โอนให้ท้องถิ่นยกล็อต พร้อมจ่าย “ตกเบิก” ย้อนหลัง

คนชราแฮปปี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กดปุ่มโอนเงินกว่า 3.4 หมื่นล้าน หลังสภาฯ ไฟเขียวงบฯ ปี 55 พร้อมจ่าย ”เงินตกเบิกส่วนต่างเบี้ยคนชรา” ย้อนหลังถึงงวดเดือน ต.ค. 54