“สตง.” ชงคตง.แก้ระเบียบงบลับ พร้อมเปิดชื่อหน่วยงานที่ได้ “งบลับ” ย้อนหลัง 5 ปี กว่า 2 พันล้าน

เปิดรายชื่อหน่วยงานที่รับจัดสรร “งบลับ” ย้อนหลัง 5 ปี ถลุงเงินกว่า 2 พันล้าน คตง. ลงมติ ตัดงบฯ สตง. โชว์เป็นตัวอย่าง