แผนฟื้นฟูคลิตี้เดินหน้า ขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่ว 1.5 แสนตัน กรมควบคุมมลพิษคาดใช้งบฯ 500 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วในพื้นที่คลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นครั้งที่ 3 สรุปการฟื้นฟูโดยขุดลอกตะกอนดินที่กลางท้องน้ำในลำห้วยบริเวณช่วงที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนสูงและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ส่วนตะกอนหางแร่บริเวณโรงแต่งแร่ก็จะขนย้ายออกนอกพื้นที่ ซึ่งตะกอนดินปนเปื้อนทั้ง 2 ส่วนนี้จะนำไปฝังกลบที่เหมืองบ่องาม โดยคาดว่าต้องขนย้ายตะกอนดินกว่า 1.5 แสนตัน ในขณะที่ คพ.ใช้เงินฟื้นฟูประมาณ 500 ล้านบาท เริ่มต้นปี 2559

คสช. เห็นชอบโรดแมปกรมควบคุมมลพิษ อนุมัติงบกว่า 500 ล้านบาท นำร่องแก้ปัญหาขยะ 6 พื้นที่วิกฤติ

คสช. เห็นชอบโรดแมปกรมควบคุมมลพิษ อนุมัติงบกว่า 500 ล้านบาท นำร่องแก้ปัญหาขยะ 6 พื้นที่วิกฤติ