“PTTGC” เตรียมบูรณาการ 9 หน่วยงาน สร้างฐานข้อมูล “ลายนิ้วมือ” หาที่มา “Tar Ball-คราบน้ำมัน” ใครคือต้นตอ!

“PTTGC” จับมือ 9 หน่วยงาน สร้างฐานข้อมูล “ลายนิ้วมือ” หาที่มา “Tar Ball-คราบน้ำมัน” ใครคือต้นตอ!

“บางจาก” จัด “Thailand Go Green รณรงค์เมืองไทยไร้ขยะ” – ชี้ไทยกำจัดขยะอันตรายถูกวิธีเพียง 1%

“บางจาก” จัด “Thailand Go Green รณรงค์เมืองไทยไร้ขยะ” กรมควบคุมมลพิษ เผยไทยกำจัดขยะอันตรายถูกวิธีเพียง 1% – จับมือ รัฐ – ร.ร. – ชุมชน เร่งลดปริมาณขยะ

ศาล ปค. ไม่รับคำร้อง “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ขอพิจารณา “คดีคลองด่าน” ใหม่ – เหตุไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง

ศาล ปค. ไม่รับคำร้อง “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ขอพิจารณา “คดีคลองด่าน” ใหม่ – เหตุไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง

คตง. แนะรัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าโง่คลองด่าน จี้เรียกค่าเสียหายจาก ” กิจการร่วมค้า NVPSKG ” 2.37 หมื่นล้าน มาหักกลบ ระบุผิดเงื่อนไข TOR

ประธาน คตง. แนะรัฐบาล เรียกค่าเสียหายกิจการร่วมค้าNVPSKG 2.37 หมื่นล้าน หักหนี้ค่าโง่คลองด่าน 9 พันล้าน ฐานกระทำการละเมิดต่อกรมควบคุมมลพิษ

ไจก้า-เทศบาลเมืองสีคิ้ว จับมือพัฒนาบ่อขยะแบบกึ่งใช้อากาศแห่งแรกของไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น สร้าง “บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ” แห่งแรกของไทยที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดยกรมควบคุมพิษ และตัวแทนจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น คพ. ชี้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไทย เหตุลงทุนน้อย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็งขยายผลต่อ อปท. อื่น ด้านตัวแทนจากญี่ปุ่นย้ำจุดเด่นโลว์เทคและราคาถูก เน้นพึ่งพาธรรมชาติ

คพ. เริ่มแผนฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้ต้นปี 2559 สร้างบ่อฝังกลบขนาด 50 ไร่ และสร้างฝายเพิ่ม 2 แห่งก่อนขนตะกอนปนเปื้อนตะกั่วไปฝังกลบ ใช้งบเกือบ 600 ล้าน

คพ.ร่วมกับคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้สรุุปแผนงานฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้สร้างบ่อฝังกลบแบบปลอดภัยที่บ่อหินผุ เพื่อรองรับตะกอนปนเปื้อนสารตะกั่วที่นำขึ้นมาจากลำห้วยคลิตี้ และตะกอนดินบนบกบริเวณโรงแต่งแร่รวมถึงตะกอนดินในหลุมฝังกลบเดิมที่อยู่ริมลำห้วยอีก 4 หลุม อีกทั้งสร้างฝายเพิ่ม 2 แห่ง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปี 2559 ในวงประมาณกว่า 500 ล้านบาท แบ่งแผนการฟื้นฟูเป็น 3 ปีระหว่างปี 2559-2561 โดยปีแรกได้รับเงินแล้ว 118 ล้านบาทสำหรับการสร้างบ่อฝังกลบแบบปลอดภัยและสร้างฝาย 2 แห่ง

ชาวบ้านคลิตี้ตอบรับแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 คพ. ลงพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งสุดท้ายเรื่อง โครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

คพ. ของบฯ 590 ล้านบาท เร่งฟื้นฟูห้วยคลิตี้ปนเปื้อนสารตะกั่ว คาดเริ่มตุลาคมนี้

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยื่นของบประมาณปี 2559 จำนวน 590 ล้านบาทเพื่อเร่งฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริษัทผู้รับกำจัดกากของเสียอันตรายประกวดราคาได้กลางปีนี้ และสามารถเซ็นสัญญาเพื่อเริ่มดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ได้ตามแผนการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ภายในเดือนตุลาคม 2558

ชาวบ้านหนองแหนยื่นฟ้อง กรอ. – คพ. เรียกค่าเสียหาย 2.73 ล้านบาท กรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

ชาวบ้านตำบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรารวม 39 คน ยื่นฟ้องกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ต่อศาลปกครองระยอง เนื่องจากละเลยล่าช้าต่อหน้าที่ในการจัดการแก้ไขฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรมลงสู่น้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หนองแหน พร้อมเรียกค่าเสียหายรายละ 7 หมื่นบาท รวมมูลค่า 2.73 ล้านบาท

โมเดลจัดการขยะชะงัก ผู้ว่าปทุมธานีเผยมีทั้งฝ่าย “ร้องเรียนและคัดค้าน” – ขยะล้นเมือง ตกค้าง 2.2 แสนตัน

วิกฤติขยะไทยที่ทั้งตกค้างสะสมและกำจัดไม่ถูกวิธีจนสร้างมลพิษและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วทั้งประเทศ รัฐบาลประกาศให้ขยะกลายเป็นวาระแห่งชาติ มี 6 จังหวัดเป็นโมเดลนำร่อง จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยวางแผนการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่กลับถูกชาวตำบลเชียงรากใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะคัดค้านเนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ติดชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม

1 2 3