ปลัดศึกษาฯ ปิดเกมยื้อ-ซื้อเวลา ชี้องค์การค้าคุรุสภาฟ้องคดีอาญา ”สมมาตร์ มีศิลป์” บอร์ด สกสค. ไม่มีอำนาจถอนฟ้อง ส่งศาลฎีกาตัดสิน

ปลัดศึกษาฯ ปิดเกมยื้อ-ซื้อเวลา ชี้กรณีองค์การค้าคุรุสภาฟ้องอาญา ”สมมาตร์ มีศิลป์” บอร์ด สกสค. ไม่มีอำนาจถอนฟ้อง ส่งศาลฎีกาตัดสินคดี