สปช. เร่งดัน กม.คุมงบซื้อสื่อ ยอดรวมหมื่นล้าน ชงตั้ง 9 กก.กลั่นกรอง สกัด “เรียกเงินใต้โต๊ะ-โฆษณาตัวเอง-แทรกแซงสื่อ”

สปช. เร่งดัน กม.คุมงบซื้อสื่อ ที่มียอดรวมสูงถึงปีละ 1.6 หมื่นล้าน เล็งตั้ง “9 กก.กลั่นกรอง” ก่อนเบิกจ่าย สกัดปัญหา “เรียกเงินใต้โต๊ะ-โฆษณาตัวเอง-แทรกแซงสื่อ”