ปตท. จับมือ ขสมก. – บขส. นำร่องดีเซล บี 20 เพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 1.7 ล้านตัน/ปี – มติกบง.ตรึงแก๊สโซฮอล์ 95 – ดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อ

ปตท. จับมือ ขสมก. – บขส. นำร่องดีเซล บี 20 เพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 1.7 ล้านตัน/ปี – มติกบง.ตรึงแก๊สโซฮอล์ 95 – ดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อ

มติ กบง. ลดชดเชย “ดีเซล” ชง กพช. เก็บเงิน LPG ส่งออกเข้ากองทุนน้ำมันฯ ตรึงราคาแก๊สหุ้งต้มถังละ 363 บาท

มติ กบง. ลดชดเชย “ดีเซล” ชง กพช. เก็บเงิน LPG ส่งออกเข้ากองทุนน้ำมันฯ ตรึงราคาแก๊สหุ้งต้มถังละ 363 บาท

ปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน (2) : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง…รักษาเสถียรภาพพลังงาน หรือ ประชานิยม

ปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน (2) : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง…รักษาเสถียรภาพพลังงาน หรือ ประชานิยม

ศาลปกครองไม่รับฟ้องคดีที่ขอให้ระงับการปรับราคา LPG หน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา กรณีที่มีผู้ฟ้องคดี 7 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เรื่องมติของ กบง. ที่ส่งผลให้ราคาก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นจากประมาณ 11 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 16 บาทต่อกิโลกรัม ผู้เขียนเห็นว่า มติ กบง. และคำสั่งของศาลปกครองดังกล่าว เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราผู้ใช้ก๊าซ LPG ทุกคน และแสดงให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน จึงขอสรุปสาระสำคัญมาให้ท่านผู้อ่านทราบ

รื้อแผนลอยตัวพลังงาน ซื้อเวลาแก้แพงทั้งแผ่นดิน มติ กพช. ตรึงราคา NGV-LPG อีก 3 เดือน ก่อนลอยตัว

รื้อแผนลอยตัวพลังงาน ซื้อเวลาแก้แพงทั้งแผ่นดิน มติ กพช. ตรึงราคา เอ็นจีวี-แอลพีจี อีก 3 เดือน ก่อนปล่อยลอยตัว