กนง. นัดพิเศษ ประเมิน “เงินบาทแข็ง” มาจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจดี ไม่ใช่ดอกเบี้ย

กนง. ประขุมนัดพิเศษ ถกปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ได้ข้อสรุปเงินบาทแข็งมาจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจดี ไม่ใช่ดอกเบี้ยสูง และประเมินเศรษฐกิจยังขยายตัวดี แม้เครื่องชี้ในเดือน มี.ค. จะชะลอลง