ส.ค.อ.: ส่งความสุขออนไลน์ซินโดรม โรคใหม่ผู้สูงวัยยุคประเทศไทย 4.0

“ส่งความสุขออนไลน์ซินโดรม” โรคใหม่ผู้สูงวัยในยุค 4.0 นักวิชาการแนะผู้สูงอายุต้องรู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์และใช้แต่พอประมาณเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวและมีความสุขอย่างยั่งยืน