“ศ.กำชัย จงจักรพันธ์”แจง”กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เครื่องมือสร้างความเข้มแข็งเอสเอ็มอีไทย

“กำชัย จงจักรพันธ์”แจง”กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เครื่องมือสร้างความเข้มแข็งเอสเอ็มอีไทย