กฎหมายปลดป้ายโกง

ในประเทศที่เจริญแล้ว เขาถือเรื่องการควบคุมโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐเป็นของสำคัญ ถ้าออกกฎหมายปลดป้ายคอร์รัปชันนี้ได้เสียอย่าง ก็จะเท่ากับปลดทั้งภาระงบประมาณ และปลดบังเหียนของรัฐออกจากสื่อ เป็นประโยชน์ไม่รู้เท่าไหร่