โครงการพัฒนาดอยตุง มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต – กลไกสร้างวิถีคนดอย แค่กฏชุมชนก็เอาอยู่ (ตอน2)

โครงการพัฒนาดอยตุง มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต กลไกสร้างวิถีคนดอย–จิตวิญญาณคนพัฒนา (แล้ว) แค่กฏชุมชนก็เอาอยู่ (ตอน2)