ว่าด้วยต้นทุนของกฎหมายและกฎระเบียบ

เมืองไทยเรา ไม่เคยคำนึงถึงเรื่องต้นทุนของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงกลไกกำกับตรวจสอบด้วย เราออกกฎออกระเบียบกันปีหนึ่งหลายร้อยเรื่อง โดยไม่เคยไปรื้อทิ้งของที่มันใช้ไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ ได้ไม่คุ้มเสียกันเลย มันเพิ่มต้นทุนในการดำเนินชีวิต และต้นทุนในการประกอบการมากมาย บั้นทอนศักยภาพในการแข่งขัน…นอกจากนั้น เจ้ากฎระเบียบนี่แหละครับ เป็นสินค้าชั้นดีเลยให้กับนักคอร์รัปชันทั้งหลาย