เปิดโปรไฟล์หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันทั่วโลก (ตอนที่ 1) : รู้จัก CPIB

การที่ CPIB เข้มแข็ง ทำให้อัตราการคอร์รัปชันของสิงคโปร์ค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ CPIB กลายเป็นแบบอย่างหน่วยงานป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก