ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 2559: “พาณิชย์ชี้ชัด เกษตรกรขายข้าวไม่ต้องจดทะเบียน – สมาคมโรงสียุติบทบาท ถูกตราหน้าเป้นผู้ร้าย” และ “ถล่ม 4 อำเภอปัตตานี ระเบิดเซเว่นฯ-ยิงทหาร”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 2559 : พาณิชย์ชี้ชัด เกษตรกรขายข้าวไม่ต้องจดทะเบียน – สมาคมโรงสียุติบทบาท ถูกตราหน้าเป็นผู้ร้าย – บังคับแล้ว รับงานไปทำที่บ้าน ต้องได้ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าทำในสถานประกอบการ – กลองสลากฯ เรียกปรับปรุงสัญญา ค้าเกินราคาโดนเชือด!! – รื้อตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่ว กทม. ตั้งเป้าเสร็จ 1 ธ.ค. – ถล่ม 4 อำเภอปัตตานี ระเบิดเซเว่นฯ-ยิงทหาร